Två månader med nya annonsplattformen – hur har det gått?

När vi säljer en annonsvisning till en person i Halmstad är detta en person som till 100 procents säkerhet befinner sig i kommunen. Det kan vi säga med gott samvete. Vi städar bort alla visningar som inte kan härledas till Halmstad för den kampanjen. Det innebär att vi har ökat träffsäkerheten till 100 procent, vilket är extremt viktigt för våra lokala annonsörer som söker kunder lokalt på våra orter – och inte personer som läser 24halmstad.se men som bor i Stockholm. Men där finns i stället ett stort intresse från andra annonsörer.

Vi är nu en programmatisk affär. Det betyder att alla aktörer får buda på våra visningar genom vår header bidding-lösning, så alla får en rättvis chans vinna visningar. I vanlig programmatisk annonsering skickas annonsvisningen för en målgrupp runt till annonsköpare med olika prioriteringar. Men med header bidding blir alla annonsvisningar tillgängliga för alla programmatiska annonsköpare samtidigt.

Med vår nya lösning är vi nu 100 procent programmatiska, vilket är en extremt viktig del för att vi ska kunna maximera våra intäkter på ett rättvist sätt för alla aktörer, lokala som riks. Våra internt sålda kampanjer tävlar också om visningen och resultatet blir en rättvis auktion som automatiskt premierar den som betalar mest.

Resultatet? Om vi tittar på den programmatiska affären så har vi under de två första månaderna ökat vår riksaffär, de externt sålda kampanjerna, med 74 procent jämfört med samma period förra året. Från 617 000 kronor till 1 075 000 kronor – och det får vi se som en succé. Vi har ökat CTR:en(klickfrekvensen) med 190 procent, vilket är ett bevis på att vi levererar relevanta annonser till läsarna.

Hur ser det framåt ut då?Vi är medvetna om de stora utmaningarna som finns i vår nisch inom mediabranschen, men det min uppfattning att vi inte kan vara bättre rustade för framtiden än vad vi är just nu. Vi står på en stabil och framtidssäker plattform som möjliggör oss att kunna fortsätta leverera ultralokala nyheter till våra läsare – med relevanta annonser, där våra annonsörer når sin målgrupp med 100 procent.